Przyjaźń jest drzewem, pod którym możemy się schronić.